Thursday, October 14, 2010

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ

ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆದು ಶುಚಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಾಮ್ ನ ಹೆಚ್ಹು ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದ. 
ಆಗ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಇವನ ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಿದ್ದ ಜೇಡರ ಬಲೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ನೋಡಿ  "ನೀನು ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಯಜಮಾನ" ಎಂದ.
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಹೀಗೆ ಬಂತು "ಆಯಿತು ನಾನು ಯಜಮಾನ , ನೀನು ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರ !!!!!".

No comments:

Post a Comment